INTRODUCTIE

Afstuderen Bachelor Informatica

Welkom op deze website waar ik de voortgang van mijn afstudeeronderzoek bijhoud. Het Internet of things (IoT) heeft een goede start gemaakt met LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) en The Things Network (TTN). TTN bouwt wereldwijd een open en gratis draadloos netwerk met behulp van LoRa-technologie. Het doel is ‘overvloedige dataconnectiviteit bieden voor het IoT zodat applicaties en bedrijven kunnen floreren’.

Voor Teqplay ga ik onderzoeken of het mogelijk is met IoT, en specifiek met een LoRaWan netwerk, containers op een binnenvaartschip te monitoren.

Binnenvaartschepen vervoeren containers met verschillende producten. Doordat deze producten onderhevig zijn aan allerlei invloeden tijdens de reis, is het monitoren van deze containers een noodzaak i.v.m. schade, diefstal, bederf en status. Het monitoren van de containers met sensoren heeft als voordeel dat de lading en status in real-time in kaart gebracht wordt. Zodoende kunnen meer inzichten worden gegeven over de status van een container en zal dit kostenbesparing, veiligheid en efficiëntie kunnen opleveren. Het voordeel van LoRaWan is dat containers op een goedkope en laagdrempelige manier gemonitord kunnen worden.

De hoofdvraag: Hoe kan IoT een bijdrage leveren aan het vervoer van containers op binnenvaartschepen teneinde het benodigde inzicht te geven aan de stakeholders en/of de efficiëntie van de processen te verhogen?

Ik hou mijn activiteiten bij in een Study blog. De meeste items zijn vooralsnog om privacy redenen met een wachtwoord beveiligd. Wilt u meer informatie over mijn afstudeeropdracht dan kan u altijd contact opnemen.

CONTACT

Input this code: captcha

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message